Grodziska Jaćwingów

Grodziska Jaćwingów

Reprezentatywnym obiektem obronnym Jaćwingów na tym terenie jest wyniosłe grodzisko zwane Górą Zamkową (fot. 1) leżące koło Szurpił, 15 km na północ od Suwałk. Usytuowane jest ono na przesmyku pomiędzy trzema jeziorami. Od południowego wschodu Górę Zamkową obmywa...
Call Now Button